مشخصات فردی
نام:مهندس جعفر فروغی
جنسیت:مرد
درباره من:با سلام
من مهندس جعفر فروغی : زنده بودن را به بیداری بگذرانیم
که سالها به اجبار خواهیم خفت.
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد